Oslo

Piteraq - Tinder & Banditter

Parkveien 17, 0350 Oslo

Tlf: 0047 93410060

 

Sportsnett

Olav Vs gate 6 , 0161 Oslo

Tlf: 0047 21090380

 

Oslo Sportslager

Torgata 20, 0183 Oslo

Tlf: 0047 23326200

 

Oslo Klatresenter

Olaf Helsets Vei 5, 0694 Oslo

Tlf: 0047 91902399

 

Klatreverket Torshov

Sandakerveien 24C, 0473 Oslo

Tlf: 0047 22040608